0466823470, 0473094545, 0981032132

Chương trình học

Tổng quan giáo dục sớm

Hệ thống trường mầm non VSK – vườn ươm tài năng Việt hướng tới là trường học số 1 của Việt Nam đạt chuẩn Quốc tế về phát triển trẻ thông minh sớm và học vượt trội.