0466823470, 0473094545, 0981032132

Chương trình học

Đào tạo giáo viên

16/03/2015
Trường MN phấn đấu VSK trở thành một ngôi trường thể hiện một phong cách hiện đại, mang tầm quốc tế nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. VSK rất quan tâm đến việc trang bị và đào tạo các kỹ năng theo chuẩn quốc tế cho giáo viên.

Đào tạo giáo viên

Giáo viên của trường VSK là những cô giáo trẻ từ các trường Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương, là những người vượt qua được những vòng tuyển chọn nghiêm ngặt: (1) Hồ sơ – (2) Phỏng vấn trực tiếp – (3) Đào tạo – (4) Kiểm tra chất lượng.

Trường MN phấn đấu VSK trở thành một ngôi trường thể hiện một phong cách hiện đại, mang tầm quốc tế nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. VSK rất quan tâm đến việc trang bị và đào tạo các kỹ năng theo chuẩn quốc tế cho giáo viên.

Những phẩm chất của giáo viên và nhân viên VSK:

  1. Tôn trọng.
  2. Yêu thương, chia sẻ.
  3. Hợp tác, đoàn kết.
  4. Sáng tạo.
  5. Tư tưởng quốc tế.

Giáo viên của VSK được yêu cầu phải nắm vững kỹ năng làm việc theo phương pháp tiên tiến theo chuẩn quốc tế và đặc trưng của giáo dục sớm. Các kỹ năng cơ bản mà Giáo viên VSK cần nắm rõ là:

  1. Kỹ năng về chăm sóc sức khoẻ và an toàn cho trẻ.
  2. Kỹ năng tổ chức hoạt động và lập kế hoạch chương trình giảng dạy.
  3. Kỹ năng quản lý.
  4. Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
  5. Kỹ năng quan sát, đánh giá, lập hồ sơ học sinh.