0466823470, 0473094545, 0981032132

Chương trình học

Nghệ thuật và kỹ năng biểu diễn của học sinh VSK

16/04/2015
Nghệ thuật giúp trẻ rất nhiều trong phát triển nhân cách, giáo dục sớm cho trẻ về nghệ thuật là cho trẻ sớm được tiếp xúc với nghệ thuật để hiểu ,cảm nhận và sáng tạo nghệ thuật. Các bé VSK được tiếp xúc với hội họa, âm nhạc, văn học nghệ thuật biểu diễn từ sớm.

Bé có được sự tự tin thông qua các hoạt động biểu diễn thường niên. Với VSK các bé đều có cơ hội để được lên sân khấu. Sân khấu tại trường dành cho các bạn trong những hoạt động tập thể theo các sự kiện hàng tháng hoặc chủ đề học tập của các bé. Trải nghiệm sân khấu lớn là một trong những nội dung được đưa vào Chương trình nhà trường hàng kỳ.

Với các em bé lần đầu tiên  đứng trên sân khấu trước đông người- các em có thể khóc hay không biểu diễn được gì nhưng đó cũng là cơ hội để giúp các em có những trải nghiệm để thành công hơn tự tin hơn ở những lần biểu diễn sau.

Với các bạn khối Mẫu giáo Biểu diễn nghệ thuật giúp cho các bé có cơ hội để hợp tác nhóm. Thông qua quá trình hợp tác để biểu diễn nghệ thuật, trẻ học cách làm việc cùng nhau, chia sẻ trách nhiệm, và thỏa hiệp với người khác để đạt tới một mục tiêu chung. Thông qua những trải nghiệm này trẻ đạt được sự tự tin và bắt đầu hiểu rằng sự đóng góp của trẻ mang một giá trị cho dù trẻ không đóng vai trò lớn nhất trong buổi diễn đó.


Trẻ tiếp cận với ngôn ngữ của nghệ thuật và sự tập trung, tư duy giải quyết vấn đề thông qua hoạt động biểu diễn

Thông qua các trải nghiệm trong nhảy múa,nhạc kịch trẻ học được cách biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể. Trẻ trải nghiệm bằng nhiều cách của sự chuyển động và bằng cách nào để sự chuyển động đó truyền đạt các cảm xúc.

Lần đầu tiên trên sân khấu lớn, lần đầu tiên để làm người nghệ sĩ trẻ sẽ cảm thấy tự hào hơn bởi sự cổ vũ động viên của những người thân yêu luôn bên cạnh trẻ.

Và chính chúng ta cũng sẽ rất tự hào nhiều cung bậc xúc cảm khi được chứng kiến sự trưởng thành của con yêu.