0466823470, 0473094545, 0981032132

Chương trình học/Chương trình học từng lứa tuổi

Khối lớp Nursery gồm có 2 khóa học Nursery 1 dành cho các bé 1 - 2 tuổi và Nursery 2 dành cho các bé 2 - 3 tuổi.
Đây là khối lớp dành riêng cho các bé 3 - 4 - 5 tuổi, Sau khi hoàn thành khối lớp Nursery, các bé sẽ được chuyển lên khối ...
Đây là khối lớn nhất dành cho các bé 5 - 6 tuổi