0466823470, 0473094545, 0981032132

Hợp tác - Chuyển giao/Chuyển giao

Giới thiệu về Đào tạo chuyển giao

15/05/2015
Công ty CP Giáo dục và Đầu tư VSKGROUP là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai chương trình Giáo dục sớm dựa trên nền tảng lý luận của Phương án 0 tuổi kết hợp với các phương pháp giáo dục tiên tiến khác trên thế giới.

Công ty CP Giáo dục và Đầu tư VSKGROUP là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai chương trình Giáo dục sớm dựa trên nền tảng lý luận của Phương án 0 tuổi kết hợp với các phương pháp giáo dục tiên tiến khác trên thế giới.

Thuật ngữ “Giáo dục sớm” lần đầu tiên được các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Giáo dục trẻ thông minh sớm VSK thuộc công ty CP Giáo dục và Đầu tư VSKGROUP- những người tiên phong đưa trường phái giáo dục sớm về Việt Nam đặt ra vào năm 2010. Từ đó đến nay, thuật ngữ này đã được cả cộng đồng xã hội công nhận và sử dụng rộng rãi. Giáo dục sớm chính là quá trình kích thích các chức năng của não bộ phát triển trong thời kỳ sinh trưởng nhanh nhất của não bộ- từ 0-6 tuổi, nhằm nâng cao và phát huy tôi đa tố chất của con người.

Thực hiện Giáo dục sớm để tận dụng các « cửa sổ cơ hội của não bộ ». Não phát triển nhanh trong giai đoạn 0-6 tuổi và gần như hoàn thiện về cấu trúc khi trẻ được 6 tuổi. Đây là giai đoạn não có rất nhiều cơ hội để được kích hoạt tối đa các năng lực tiềm ẩn. Nếu bỏ qua cơ hội chỉ đến một lần trong đời này thì tiềm năng não bộ của trẻ sẽ giảm dần theo quy luật “Sử dụng nó hay đánh mất nó”, nghĩa là giáo dục càng muộn thì tiềm năng có được của con người được phát huy càng ít.

Giáo dục sớm cũng để giúp trẻ giữ lại các kết nối thần kinh giữa hai bán cầu não, giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn.

Giáo dục sớm có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của mỗi em bé, giúp cho các bé sẽ thành công và hạnh phúc hơn trong tương lai. Nếu mọi gia đình đều quan tâm giáo dục con từ sớm, chúng ta sẽ tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước đồng thời góp phần giải quyết được các vấn đề mang tính xã hội của Việt Nam.

Công ty VSK có cơ cấu tổ chức gồm :

- Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK có chức năng nghiên cứu các phương pháp giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới giúp trẻ phát triển toàn diện hai bán cầu não và ứng dụng phù hợp với con người, truyền thống văn hoá tốt đẹp của Việt Nam.

- Trường mầm non VSK là nơi thực hành phương pháp giáo dục sớm của Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK.

- Bộ phận kinh doanh và truyền thông: kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ giáo dục sớm.

Để thực hiện mục tiêu thực hiện thành công  cuộc cách mạng  đưa Giáo dục sớm vào Việt Nam, chúng tôi mong muốn mọi trẻ em Việt Nam đều được hưởng môi trường giáo dục và phương pháp giáo dục tiên tiến nhất, trong 4 năm qua chúng tôi luôn cố găng đa dạng các loại hình sản phẩm về giáo dục và phổ biến phương pháp giáo dục sớm của chúng tôi tới cộng đồng xã hội để các em bé đều có cơ hội được tiếp cận.

Với mỗi đối tác đến với VSK, chúng tôi luôn trong tâm thế mong muốn được chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm và kiến thức về giáo dục đặc biệt là Giáo dục sớm.