0466823470, 0473094545, 0981032132

Hợp tác - Chuyển giao/Chuyển giao

Chuyển giao chương trình và tập huấn giáo viên tại trường mầm non Sóc Nâu Việt Trì

12/08/2015
Trong những năm học vừa qua, trường mầm non VSK đã áp dụng phương pháp học trải nghiệm theo chủ đề cho các bé lứa tuổi mẫu giáo. Chương trình học này đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Trong những năm học vừa qua, trường mầm non VSK đã áp dụng phương pháp học trải nghiệm theo chủ đề cho các bé lứa tuổi mẫu giáo. Chương trình học này đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Các nội dung của hoạt động trải nghiệm chủ đề mang tính chất liên ngành và sát thực với môi trường thiên nhiên và xã hội xung quanh trẻ. Chính vì vậy, nó giúp trẻ có được sự hiểu biết chân thực về mọi thứ của cuộc sống năng động vốn có chứ không phải tìm hiểu mọi thứ đơn lẻ cứng nhắc. Nhưng cao cả hơn, nội dung hoạt động trải nghiệm đã hướng tới tư duy toàn cầu của những con người có trách nhiệm đối với các vấn đề của nhân loại và hành tinh.


Các hoạt động của chương trình trải nghiệm chủ đề không tách rời khỏi nội dung học của chương trình hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo. Chính vì vậy nó không xung khắc hoặc vi phạm gì với các quy định của Bộ mà chỉ là một sự bổ sung hoàn chỉnh và sáng tạo về phương pháp cho chương trình đó.


Nắm bắt được điều đó, trường mầm non Sóc Nâu, Việt Trì mong muốn được  hợp tác tiếp tục với VSK đưa chương trình học “Trải nghiệm theo chủ đề và khám phá khoa học”  áp dụng tại trường Sóc Nâu.


Ngày 25/7 và 26/7 vừa qua, các chuyên gia trường mầm non VSK đã tổ chức chuyển giao chương trình và tập huấn giáo viên tại trường mầm non Sóc Nâu, Việt Trì. 

 

Nội dung “Trải nghiệm theo chủ đề và khám phá khoa học” như một luồng gió mới thổi vào  trường mầm non Sóc Nâu, Việt Trì. Ban lãnh đạo và các giáo viên trường Sóc Nâu đều rất hào hứng và sôi nổi đón nhận nội dung và phương pháp học mới. Các cô giáo tại trường được tiếp tục tập huấn các kỹ năng cần thiết để thực hiện triển khai được chương trình.
 

 
Khóa đào tạo đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Chúc ban lãnh đạo và các giáo viên trường mầm non Sóc Nâu sẽ áp dụng tốt chương trình học “Trải nghiệm theo chủ để và khám phá khoa học” vào thực tiễn tại trường để đem lại giá trị mới cho các bé yêu!