0466823470, 0473094545, 0981032132

Hợp tác - Chuyển giao/Chuyển giao

Chia sẻ về chương trình Giáo dục sớm và phương pháp Glenn Doman cùng sinh viên K64 - Khoa Giáo dục mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

24/07/2017
Ngày nay, với từng bước phát triển của xã hội, giáo dục mầm non luôn được quan tâm, chú trọng đầu tư và có nhiều bước phát triển vượt bậc. Quy mô của giáo dục mầm non ngày càng tăng, cơ sở vật chất, hình thức đào tạo cũng như chất lượng giảng dạy được nâng cao.

Ngày nay, với từng bước phát triển của xã hội, giáo dục mầm non luôn được quan tâm, chú trọng đầu tư và có nhiều bước phát triển vượt bậc. Quy mô của giáo dục mầm non ngày càng tăng, cơ sở vật chất, hình thức đào tạo cũng như chất lượng giảng dạy được nâng cao.

Sự phát triển nhanh chóng được thể hiện thông qua chất lượng đào tạo và việc tiếp nhận rất nhiều các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Các phương pháp đang phát triển mạnh mẽ hiện nay như: Phương pháp Montessory, Glenn Doman, Sichida, Reggio Emilia…

Đứng trước nhu cầu cao của xã hội về chất lượng giáo viên mầm non Khoa Giáo dục mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho các giáo viên mầm non tương lai.

Sáng ngày 24/4/2017 Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK đã có buổi chia sẻ về chương trình giáo dục sớm và phương pháp Glenn Doman cùng các chuyên gia Th.s Lưu Minh Hường và Th.s Đỗ Thị Thu đến các bạn sinh viên K64 - Khoa Giáo dục mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. 

Th.s Lưu Minh Hường chia sẻ về Giáo dục sớm

Sinh viên được thực hành tráo thẻ chấm theo phương pháp Glenn Doman

Bức ảnh kỷ niệm của sinh vên cùng các chuyên gia.

Buổi chia sẻ đã diễn ra vui vẻ, sôi nổi và đầy ý nghĩa khi nhận được nhiều sự quan tâm và câu hỏi sâu sắc từ phía giảng viên, sinh viên Khoa Giáo dục mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Chúc các giáo viên mầm non tương lai ngày càng có nhiều trải nghiệm và thành công trong sự nghiệp trồng người!