0466823470, 0473094545, 0981032132

Hợp tác - Chuyển giao/Chuyển giao

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN CHUYỂN GIAO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

03/05/2018
Hôm nay, ngày 2/5/2018, Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD , Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK thuộc công ty CP GD&ĐT VSK Group (là Viện thực hành của viện IPD) cùng với công ty TNHH Tâm Sinh Lộc và Học viện giáo dục mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus - Hà Tĩnh

Hôm nay, ngày 2/5/2018, Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD , Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK thuộc công ty CP GD&ĐT VSK Group (là Viện thực hành của viện IPD) cùng với công ty TNHH Tâm Sinh Lộc và Học viện giáo dục mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus - Hà Tĩnh

Hôm nay, ngày 2/5/2018, Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD , Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK thuộc công ty CP GD&ĐT VSK Group (là Viện thực hành của viện IPD) cùng với công ty TNHH Tâm Sinh Lộc và Học viện giáo dục mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus - Hà Tĩnh đã thực hiện lễ ký kết hợp tác toàn diện chuyển giao phương pháp giáo dục sớm IPD. Dưới đây, là hình ảnh của buổi lễ ký kết: 


PGS.TS.NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh đại diện viện IPD thực hiện ký kết hợp đồng. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, sắp tới Viện nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK và Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD sẽ tiến hành chuyển giao chương trình và đào tạo giáo viên tại Học viện giáo dục mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus. Xin chúc mừng Giáo dục sớm đã đến với Hà Tĩnh! Chúc sự nghiệp giáo dục sớm ngày càng phát triển để đem tới nhiều giá trị tốt đẹp cho trẻ em trên mọi miền đất nước!